Veiklos sritys

UAB „Kuršėnų vandenys“ įkurta reorganizavus „Kuršėnų komunalinio ūkio“ UAB. įmonė buvo įregistruota 2008-01-08. Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Registravimo pažymėjimas Nr. 110626; įmonės kodas 301507301; pridėtinės vertės mokėtojo kodas LT100003715012; valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus draudėjo pažymėjimas Nr. 1-622, draudėjo kodas – 843359. Buveinė – Šiaulių rajonas, Kuršėnai, Gergždelių g. 44.

UAB „Kuršėnų vandenys“geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas teikia Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajono gyvenvietėse: Aleksandrijoje, Bazilionuose, Bertužiuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Eimučiuose, Gedinčiuose, Gilaičiuose, Gilvyčiuose, Gruzdžiuose, Gūragiuose, Kairiuose, Kužiuose, Meškuičiuose, Micaičiuose, Naisiuose, Noreikiuose,  Pakapėje, Pakumulšiuose, Paringuvyje, Raudėnuose, Ringuvėnuose, Romučiuose, Sauginiuose, Smilgiuose, Sutkūnuose, Šakynoje, Šilėnuose, Šiupyliuose, Toločiuose, Varputėnuose, Verbūnuose, Vinkšnėnuose, Voveriškėse, Žadžiūnuose, Žarėnuose, Žeimiuose.

Bendrovė tiekia tik požeminį vandenį ir surenka bei išvalo nuotekas virš 7 tūkstančių vartotojų (gyventojų) ir 303 abonentams (įmonėms).  Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, tinklų priežiūros paslaugas vartotojams, padarant minimalią žalą aplinkai ekonomiškai pagrįstomis kainomis. Tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Šiaulių rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei Šiaulių visuomenės sveikatos centru. Dabartiniu metu geriamojo vandens programinę priežiūrą atlieka UAB „Šiaulių vandenys” geriamojo vandens laboratorija.  Vandens taršos šaltinių ir aplinkos monitoringas vykdomas pagal suderintą Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planą. Analizes atlieka UAB „Kuršėnų vandenys““ nuotekų laboratorija. Bendrovės ūkis nuolat plečiasi, nes vis daugiau rajono vandentvarkos objektų perduodama UAB „Kuršėnų vandenys“ priežiūrai.