Veiklos sritys

 

UAB „Kuršėnų vandenys“ Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą.  Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją  Nr. L7-GVTNT-27.

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas teikiamos Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajono gyvenvietėse: Bazilionuose, Bertužiuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Eimučiuose, Gedinčiuose, Gilaičiuose, Gilvyčiuose, Gruzdžiuose, Kairiuose, Kužiuose, Meškuičiuose, Micaičiuose, Naisiuose, Noreikiuose, Pakumulšiuose, Paringuvyje, Raudėnuose, Ringuvėnuose, Sauginiuose, Smilgiuose, Sutkūnuose, Šakynoje, Šilėnuose (Kairių seniūnija), Toločiuose, Varputėnuose, Verbūnuose, Voveriškėse, Žadžiūnuose, Žarėnuose, Žeimiuose, geriamojo vandens tiekimo paslaugas teikiamos Šiaulių rajono gyvenvietėse: Kurtuvėnų mstl., Aleksandrijoje, Aukštelkės (Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje- Dubysos, Gerdo, Matkaičių, Pilies ir Pušyno gatvėse), Gergždeliuose, Gūragiuose, Pakapėje, Papelkėje, Romučiuose, Saulučiuose, Šapnagiuose, Šiupyliuose, Vinkšnėnuose, Svirbūčiuose, Šilėnuose (Kuršėnų kaimiškoji seniūnija).

Bendrovės paslaugų apimčių pagal veiklas, iš kurių uždirbama pajamų, struktūra yra: geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir kita  veikla ( nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis,  vamzdynų bei šalto vandens apskaitos prietaisų mazgų įrengimas ir kt.).

Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, tinklų priežiūros paslaugas vartotojams, padarant minimalią žalą aplinkai ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Šiaulių rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Vandens taršos šaltinių ir aplinkos monitoringas vykdomas pagal suderintą Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planą.