Aktuali informacija

Atgal
Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamo vandens kiekis

 

 

INFORMACIJA

dėl atrankos UAB „Kuršėnų vandenys“ Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15 statyba– poveikio aplinkai vertinimo išvados

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Kuršėnų vandenys“ Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r.,

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15 statyba 

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15, (kadastrinis Nr. 9124/0003:479).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Planuojamai ūkinei veiklai – „Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Šiaulių raj. sav., Kairiai, Pirties g. 15 statyba“, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2020-07-02 raštas Nr. (30.5)-A4E-5758

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo, Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008, el. tinklalapyje www.gamta.lt.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008 arba el. tinklalapyje www.gamta.lt.

 

 Susisiekite su mumis

Fluoridai geriamajame vandenyje
Informacija Bazilionų, Varputėnų ir Gilvyčių gyvenviečių geriamojo vandens vartotojams

Pasaulinė sveikatos organizacija(PSO) yra nustačiusi didžiausią leistiną fluoridų koncentraciją geriamajame vandenyje — 1,5mg/l. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 120 tūkst. Šiaurės vakarų Lietuvos gyventojų vartoja vandenį, kuriame fluoridų koncentracija kaip 1,5 mg/l. Neretai ji siekia 3 — 4 mg/l. UAB „Kuršėnų vandenys“ eksploatuoja virš keturiasdešimties Šiaulių rajone esančių vandenviečių. Trijose iš jų išgaunamame iš žemės gelmių vandenyje aptinkama didesnė fluoridų koncentracija, negu reikalauja higienos norma. Bazilionų gyvenvietės vartotojams patiekiamame vandenyje randama 1,7mg/l; Varputėnų — 2,3mg/l. (tyrimus 2014m. atliko UAB ‘‘Šiaulių vandenys‘‘ geriamojo vandens laboratorija) ir Gilvyčių — 1,79mg/l.(tyrimus 2014m. atliko Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Ilgą laiką Šiaulių rajone kaip ir visoje Lietuvoje ši problema nebuvo sprendžiama, kadangi visas dėmesys buvo sutelktas vandens gerinimo įrenginių statybai, kuriuose šalinama geležis, amonis, manganas. Dabartiniu metu situacija keičiasi-Šiaulių raj. savivaldybės administracija ir mūsų bendrovė ieško būdų ir priemonių fluoridų pašalinimui. Priemonių įgyvendinimas sieks kelis šimtus tūkstančių litų ir užtruks nuo 1 iki 3 metų.

Tuo laikotarpiu kol bus įgyvendinamos priemonės, gyventojai gali rinktis individualias sveikatos saugos priemones:
-daugiau vartoti buteliuose fasuoto geriamojo vandens;
-nevartoti maistui fluoruotos druskos;
-gerti daugiau pieno, profilaktiškai vartoti vitaminus C ir B1, kurie padeda greičiau fluorui pasišalinti iš organizmo;
-rinktis dantų pastą, kurios sudėtyje nėra fluoro.

Nedideli fluoridų kiekiai yra naudingi ir reikalingi dantų ėduonies profilaktikai.