Kainos

PASLAUGŲ KAINOS NUO 2023-10-01

ABONENTINĖS TARNYBOS TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS NUO 2024-01

ĮSAKYMAS DĖL NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO ASENIZACIJOS TRANSPORTO PRIEMONE KAINŲ NUSTATYMO NUO 2023-05-01

Nuotekų transportavimo asenizacine transporto priemone paslaugos kaina iki 2023-09-31

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Nuotekų transportavimo asenizacine transporto priemone  kaina Eur/1m3

Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina

Eur/m3*

Bendra kaina (be PVM)

Eur/m3

Bendra kaina

(su PVM) 

Eur/m3

 1.

Nuotekų transportavimas asenizacine transporto priemone individualiems namams

6,73

2,55

9,28

11,228

2.

Nuotekų transportavimas asenizacine transporto daugiabučiams

6,73

2,58

9,31

11,265

3.

Nuotekų transportavimas asenizacine transporto priemone abonentams

6,73

2,54

9,27

11,216


Nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ PASLAUGŲ KAINOS NUO  2023-02-01

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2022 m. GRUODŽIO 29 d.  NUTARIMAS Nr. O3E-1776 „ DĖL UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESČIO PATVIRTINIMO

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS SU PVM NUO 2022-06-01

2022-05-31 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS „DĖL LENGVATŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS NUSTATYMO IR KOMPENSACIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ MOKĖJIMO Nr. T-222

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMASDĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS" PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMOPASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO